Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.


Yrityshieronta

Hyvä kannustin työhyvinvointiin, ja työssä jaksamiseen hankkimalla hieroja yrityskäynnille.
Työntekijöitä kehotetaan liikkumaan ja pitämään huolta omasta hyvinvoinnista. Yhä useampi yritys panostaa työhyvinvointiin. Työntekijöiden työhyvinvointi on kultainen lanka yrityksen menestykseen. Tämä on merkittävä etu myös yrityksen kannalta.

Lihankivuista ja päänsäryistä johtuvien poissaolojen määrää pystytään estämään/lieventämään nopeasti alkavilla hoidoilla. Sairauspoissaolot aiheuttavat työnantajalle kustannuksia jatkuvat päänsärky, selkäkipu tai käsien puutuminen ovat jo monelle päätetyöskentelijälle normaalia arkea. Lihasten kireys hartiaseudulla voi jo itsessään aiheuttaa merkittävää työpanoksen heikkenemistä. työkykyä ylläpitävä hieronta onkin sijoitus tulevaisuuteen, koska tuottavuus kasvaa pienentyneiden sairauspoissaolojen ja työntekijöiden jaksamisen myötä.

Hieronta vähentää tutkitusti työpoissaoloja ja stressiä. Säännöllinen hieronta auttaa tämän päivän ehkä suurimpaan työperäiseen vaivaan eli niska-hartia seudun jännityksistä johtuvaan päänsärkyyn sekä yläraajojen puutumiseen. Huolehtimalla työntekijöistäsi saat kilpailuedun muihin työnantajiin nähden, kun kilpailette hyvistä työntekijöistä. Hoidot suunnitellaan yrityksesi henkilöstön tarpeiden mukaan joko toimitiloissamme tai yrityksenne tiloissa. Hoidon toteuttamiseen tarvitaan rauhallinen tila ja teille sopiva aika. Hieroja tuo mukanaan kaikki tarvittavat työvälineet kuten esim. hierontapöydän sekä pyyhkeet.

 

Tilaa hieroja yritykseesi päiväksi tai säännöllisesti kerta viikossa, jokatoinen viikko tai vaikka kerran kuussa. 

 Pidetään yhdessä huolta yrityksenne työntekijöistä ja heidän työhyvinvoinnista.

 

Hierontaa verovapaana henkilökuntaetuna

 

Etujen on oltava kustannuksiltaan kohtuullisia. Verottaja ei ole määrittänyt kohtuullisuudelle tarkkaa euromäärää, 400 euron vuotuinen raja koskee vain omaehtoista liikunta- ja kulttuuritoimintaa. Muiden kuin omaehtoisten liikunta- ja kulttuuritoiminta henkilökuntaetujen verovapauden edellytyksenä on ainoastaan, että ne ovat tavanomaisia, kohtuullisia, ja ne ovat koko henkilökunnan käytettävissä tasapuolisesti. Tällaisen muun verovapaan henkilökuntaedun erottaa omaehtoisesta liikunta- ja kulttuuritoiminnasta siten, että etu on työnantajan valitsema, toisin sanoen työnantaja on tehnyt palveluntuottajan kanssa sopimuksen. Lue lisää aiheesta veroviraston sivustolta.

 

  • Työnantaja voi virkistystoimintana kustantaa työpaikalle hierojan, jonka palveluja henkilökunta sopimuksen mukaisesti voi käyttää.
  • Työnantaja voi myös tehdä sopimuksen hierontapalvelujen tuottajan kanssa henkilökunnan hoitokäynneistä hierontapisteessä.

 

Ota yhteyttä, ja keskustellaan asiasta lisää.

 

Fields marked with * are required.